Το Παλαιό Μακάμ - ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Κατεβάστε και τυπώστε τη σελίδα με τα ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ από εδώ  • Στη σελίδα 16, γραμμή 15. Στην αναφορά εντός παρενθέσεως για το ακουστικό φάσμα, το σωστό είναι (20 Hz - 20.000 Hz).

  • Στη σελίδα 36 τα περί σημειογραφίας των αλλοιώσεων να αντικατασταθούν από αυτό


  • Στη σελίδα 43, 1. Ραστ
Στην αντιστοίχιση κλίμακας στο συγκερασμένο σύστημα πρέπει να απαλειφθεί η αλλοίωση από τη νότα μι. Το σωστό είναι:
  • Στη σελίδα 49, 11. Ντουγκιάχ καθ' αυτό. Στην πρώτη γραμμή της υποσημείωσης, αντί 10. Δουγκιάχ, να γραφτεί 10. Ντουγκιάχ. 

  • Στη σελίδα 71, 51. Ουσχιάκ ή Ουσσάκ, το δεύτερο πεντάγραμμο, που εκθέτει την μελωδική πορεία του Ουσσάκ, να αντικατασταθεί με αυτό:

        Επίσης το τέταρτο πεντάγραμμο, που εκθέτει την αντιστοίχιση της μελωδικής πορείας του Ουσσάκ στο συγκερασμένο σύστημα, να αντικατασταθεί με αυτό:

Επίσης μετά το τέταρτο πεντάγραμμο του Ουσσάκ, να προστεθεί η εξής υποσημείωση:
Ο Κύριλλος Μαρμαρινός, παραλλήλως με το Ουσχιάκ, παραδίδει και το Σχιορί. Το Σχιορί είναι περιορισμένης φρασεολογίας μελωδική πορεία, που ξεκινάει από τον φθόγγο χουσεϊνί κάνει μία ενδιάμεση κατάληξη στο τζαργκιάχ και καταλήγει στο ντουγκιάχ, πάνω στα χνάρια της κλίμακας του Ουσχιάκ.

  • Στη σελίδα 74, 57. Χισάρ Μπουσελίκ. Το τρίτο πεντάγραμμο, που εκθέτει την κλίμακα του Χισάρ Μπουσελίκ στο συγκερασμένο σύστημα, να αντικατασταθεί με το παρακάτω:

  • Στη σελίδα 78 και 79, 65. Μπεστενιγκιάρ, να αντικατασταθούν όλα τα πεντάγραμμα με τα παρακάτω:

  • Στη σελίδα 87, 82. Νεβρούζ Ρουί, το τέταρτο πεντάγραμμο να αντικατασταθεί με αυτό:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου